Dbam o środowisko

Utylizacja azbestu

Zgłoszenia dotyczące wyceny i unieszkodliwiania azbestu przyjmujemy pod nr tel. 61 88 700 24

Aby zadbać o bezpieczeństwo, zdrowie oraz komfort mieszkańców oraz użytkowników budynków, niezbędna jest poprawnie przeprowadzona utylizacja azbestu. Wbrew pozorom jest to problem nadal powszechnie spotykany, ponieważ wiele dachów oraz fasad budynków zostało wykonanych właśnie z tego rodzaju, szkodliwych grup mineralnych. Specjalnością naszej firmy jest ich profesjonalne unieszkodliwianie, wykorzystując do tego dedykowany sprzęt, a także wieloletnie doświadczenie naszych pracowników w przeprowadzaniu takich czynności.

Dokonywany jest także odbiór azbestu, znanego również pod nazwą eternit. Jest to możliwe dzięki naszym specjalistycznym środkom transportu, które są przystosowane do niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska odpadów. Zgłoszenia dotyczące wyceny tego rodzaju utylizacji przyjmujemy pod numerem telefonu 61 88 700 24.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oferujemy Państwu usługi w zakresie transportu i unieszkodliwiania płyt azbestowo-cementowych.

Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników, przeszkolonych w zakresie pracy z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest i transportu materiałów niebezpiecznych ADR. Posiadamy własne środki transportu przystosowane do przewozu odpadów niebezpiecznych.
Posiadamy decyzję Wojewody Wielkopolskiego (SR.II-2-6620-57/04) zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych i inne niż niebezpieczne. Posiadamy także decyzje Prezydenta Miasta Poznania (OS.II/7667-95/05) i Starosty Poznańskiego (WS.IX-7647-18/05) oraz Prezydentów i Starostów innych miast i powiatów zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, powstającymi w wyniku prac demontażowych materiałów konstrukcyjnych elementów budowlanych.
Działamy zgodnie z obowiązującym prawem, tzn. z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), i rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z 2004 r.) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zgłoszenia dotyczące wyceny unieszkodliwiania azbestu przyjmujemy pod nr tel. 61 88 700 24

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002 r., nakłada obowiązek usunięcia i wycofania z gospodarki azbestu lub wyrobów zawierających azbest do 2032 roku. Ze względu na szkodliwe oddziaływanie azbestu na środowisko i wysokie ryzyko zdrowotne istnieje obowiązek przeprowadzania przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości (obiektu, urządzenia budowlanego lub innego miejsca zawierającego azbest) raz w roku okresowych kontroli stanu tych wyrobów i pomiaru emisji włókien azbestu (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku, w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Dz.U. Nr 71, poz. 649 z 2004 r.)

ECO-cars Sp. z o.o.
ul. Forteczna 14a
61-362 Poznań
tel./fax +48 (61) 88 700 24
tel. +48 (61) 887 01 39
biuro@eco-cars.pl