I péče o životní prostředí Prostřednictvím nejvyšší kvalitu služeb poskytovaných na odvolání a recyklace vozidel, strojů a zařízení, zařízení pro nakládání s RTV AGD, kabely a nakládání s odpady společnost přijala na ochranu životního prostředí za jednu z nejvyšších priorit své činnosti.

I péče o životní prostředí Prostřednictvím nejvyšší kvalitu služeb poskytovaných na odvolání a recyklace vozidel, strojů a zařízení, zařízení pro nakládání s RTV AGD, kabely a nakládání s odpady společnost přijala na ochranu životního prostředí za jednu z nejvyšších priorit své činnosti.

ECO-cars Sp. z o.o.
ul. Forteczna 14a
61-362 Poznań
tel./fax +48 (61) 88 700 24
tel. +48 (61) 887 01 39
biuro@eco-cars.pl