I péče o životní prostředí

Profil činnosti

Náplní činnosti firmy Eco-Cars je zejména:

  • Recyklace vozidel
  • Recyklace RTV
  • Sběr, přeprava a znehodnocení odpadu vzniklého v důsledku výroby a následných procesů
  • Sběr druhotných surovin k recyklaci
  • Bezplatně zajistíme pytle, nádoby, případně kontejnéry pro sběr druhotných surovin.
  • Zajišťujeme sběr látek a surovin v určených termínech nebo po telefonickém oznámení.
  • Garantujeme krátkou dobu realizace.
  • Zavádíme programy selektivního sběru odpadu.
  • Prodej automobilových součástí
  • Sběr opotřebených baterií

ECO-CARS Sp. z o.o. je společnost, která se rychle rozvíjí a jako první v Poznani se zabývá, na základě plné moci č. 58 z titulu funkce Wojewoda Wielkopolski, recyklací vozidel a veškerých strojů a vozíků evidovaných u dopravního odboru. Závod vlastní certifikovanou odstavnou kolej, což mu umožňuje demontovat stroje a zařízení s velkou tonáží (např. prostředky městské komunikace, vagony). Disponujeme vlastní přepravou. Vozidla mají povolení ADR.

Na základě rozhodnutí z titulu funkce Wojewoda Wielkopolski č. SR-II-3-6620-17/02 ze dne 23. 9. 2002 a jeho doplnění ze dne 20. 2. 2003 č. SR-II-3-6620-17a/0203 nám byl udělen souhlas k likvidaci vzniklého nebezpečného odpadu a k činnosti v oblasti sběru, přepravy a skladování odpadu. Jedná se o průmyslový odpad.

Naším cílem je nabízet služby na nejvyšší úrovni a za nejlepších podmínek. Nabízíme komplexní služby v oblasti sběru, nakládání s nebezpečným odpadem a materiály a jejich následným zneškodněním.

Naši pracovníci rádi zodpoví Vaše dotazy.

Jsme Vám k dispozici od pondělí do pátku v době od 8.00 do 16.00 hod., v sobotu od 8.00 do 13.00 hod.

tel:: 0048-61-88 700 24, 88 701 39, 88 701 40

ECO-cars Sp. z o.o.
ul. Forteczna 14a
61-362 Poznań
tel./fax +48 (61) 88 700 24
tel. +48 (61) 887 01 39
biuro@eco-cars.pl