I péče o životní prostředí

Sběr baterií

AKCE SBÍRÁNÍ BATERIÍ je součástí programu „STAROSTLIVOST O NAŠE MĚSTO POZNAŃ” , který řídí firma Eco-cars. Sbírání použitých baterií způsobí, že se nedostanou na skládku komunálního odpadu ale budou opětovně zpracovávány (baterie se kromě jiného skládají z niklu, kadmia, rtutě jak i velice škodlivých látek pro zdraví lidí a nebezpečných pro životné prostředí) a recyklovány

Zákon ze dne 11. května 2001 (Dz.U. Nr 63, poz 639) vymezuje závazky podnikatelů v rozsahu hospodaření s některými druhy odpadů, tzn., že každý podnikatel (importéři jak i výrobci) kteří uvádějí na trh baterie a akumulátory jsou zavázáni shromáždit a předat opětovnému druhotnému zpracování nebo recyklaci určitou část tovarů uvedených na trh. V případě nesplnění tohoto závazku platí podnikatelé vysoký výrobní poplatek

ECO-cars Sp. z o.o.
ul. Forteczna 14a
61-362 Poznań
tel./fax +48 (61) 88 700 24
tel. +48 (61) 887 01 39
biuro@eco-cars.pl