Dbam o środowisko

Profil działalności

ECO-cars zajmuje się przede wszystkim:

 • Recyklingiem pojazdów
 • Przetwarzaniem zużytego sprzętu RTV i AGD
 • Koordynowaniem sieci zbierania pojazdów w kraju
 • Zapewnieniem sieci zbierania pojazdów dla Wprowadzających
 • Skupem złomu - podstawiamy kontenery
 • Doradztwem do spraw bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA)
 • Odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów powstałych w procesach produkcyjnych i poprodukcyjnych
 • Odbieramy do recyklingu surowce wtórne
 • Wyposażamy bezpłatnie w worki, pojemniki, bądź kontenery do gromadzenia surowców wtórnych
 • Zapewniamy odbiór substancji i surowców w określonych terminach, lub po powiadomieniu telefonicznym
 • Gwarantujemy szybki czas reakcji
 • Wdrażamy Programy Selektywnej Zbiórki Odpadów
 • Każdorazowo wystawiamy kartę przekazania odpadów
 • Sprzedajemy używane części samochodowe
 • Odbieramy wszystkie rodzaje zużytych baterii

ECO-cars Sp. z o.o. to szybko rozwijająca się firma, która na mocy upoważnienia nr 1 Wojewody Wielkopolskiego jako PIERWSZA w Poznaniu zajmuje się recyklingiem pojazdów oraz wszystkich maszyn i pojazdów podlegających rejestracji w Wydziale Komunikacji. Wydajemy zaświadczenia uprawniające do ich wyrejestrowania. Zakład posiada własną certyfikowaną bocznicę kolejową, dzięki czemu może przyjąć do demontażu maszyny i urządzenia o dużym tonażu (np. środki komunikacji miejskiej, wagony).
Wydajemy zaświadczenia uprawniające do wyrejestrowania pojazdów i maszyn. Dla Państwa wygody, stworzyliśmy własną bazę transportu (pomoc drogowa), więc nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych z dostarczeniem auta do recyklingu!! (Usługa bezpłatna w granicach administracyjnych miasta Poznań)

Posiadamy własny transport. Pojazdy posiadają uprawnienia ADR.

Na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SR-II-3-6620-17/02 z dnia 23.09.2002r. oraz jej rozszerzeniem z dnia 20.02.2003r.
nr SR-II-3-6620-17a/0203 otrzymaliśmy pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych jak niebezpieczne a także na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania, transportu odpadów oraz magazynowania.
Dotyczy to odpadów przemysłowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach wszystkie odpady do czasu ich przekazania do wykorzystania lub unieszkodliwienia winny być magazynowane w pojemnikach w pomieszczeniach magazynowych-zadaszonych.

Sposób postępowania z odpadami zgodny jest z wymogami ochrony środowiska zabezpieczającymi przed ich negatywnym wpływem na środowisko.

Za cel postawiliśmy sobie oferować usługi na najwyższym poziomie i na najlepszych warunkach. Oferujemy pełną obsługę w zakresie gospodarki odpadami, materiałami niebezpiecznymi, unieszkodliwianiu i odbioru materiałów oraz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

Służymy pomocą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w soboty w godz. 8.00-13.00
tel: 61 88 700 24, 61 88 701 39, 61 88 701 40

Odpady przemysłowe i recykling rtv agd - 503 012 186

Skup pojazdów - 604 62 63 76

Wulkanizacja - 666 666 232

Sprzedaż części - 888 993 000

Sieć zbierania pojazdów - 737 886 371

ECO-cars Sp. z o.o.
ul. Forteczna 14a
61-362 Poznań
tel./fax +48 (61) 88 700 24
tel. +48 (61) 887 01 39
biuro@eco-cars.pl