Profil działalności

ECO-cars zajmuje się przede wszystkim:

 • Recyklingiem pojazdów
 • Koordynowaniem sieci zbierania pojazdów w kraju
 • Zapewnieniem sieci zbierania pojazdów dla Wprowadzających
 • Skupem złomu - podstawiamy kontenery
 • Odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów powstałych w procesach produkcyjnych i poprodukcyjnych
 • Odbieramy do recyklingu surowce wtórne
 • Wyposażamy w worki, pojemniki, bądź kontenery do gromadzenia surowców wtórnych
 • Zapewniamy odbiór substancji i surowców w określonych terminach, lub po powiadomieniu telefonicznym
 • Gwarantujemy szybki czas reakcji
 • Każdorazowo wystawiamy kartę przekazania odpadów
 • Sprzedajemy używane części samochodowe
 • Odbieramy wszystkie rodzaje zużytych baterii

ECO-cars Sp. z o.o. to szybko rozwijająca się firma, która na mocy upoważnienia nr 1 Wojewody Wielkopolskiego jako PIERWSZA w Poznaniu zajmuje się recyklingiem pojazdów oraz wszystkich maszyn i pojazdów podlegających rejestracji w Wydziale Komunikacji. Wydajemy zaświadczenia uprawniające do ich wyrejestrowania. Zakład posiada własną certyfikowaną bocznicę kolejową, dzięki czemu może przyjąć do demontażu maszyny i urządzenia o dużym tonażu (np. środki komunikacji miejskiej, wagony).
Wydajemy zaświadczenia uprawniające do wyrejestrowania pojazdów i maszyn. Dla Państwa wygody, stworzyliśmy własną bazę transportu (pomoc drogowa), więc nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych z dostarczeniem auta do recyklingu!! (Usługa bezpłatna w granicach administracyjnych miasta Poznań)

Posiadamy własny transport.
Pojazdy posiadają uprawnienia ADR.

Na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SR-II-3-6620-17/02 z dnia 23.09.2002r. oraz jej rozszerzeniem z dnia 20.02.2003r.
nr SR-II-3-6620-17a/0203 otrzymaliśmy pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych jak niebezpieczne a także na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania, transportu odpadów oraz magazynowania.
Dotyczy to odpadów przemysłowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach wszystkie odpady do czasu ich przekazania do wykorzystania lub unieszkodliwienia winny być magazynowane w pojemnikach w pomieszczeniach magazynowych-zadaszonych.

Sposób postępowania z odpadami zgodny jest z wymogami ochrony środowiska zabezpieczającymi przed ich negatywnym wpływem na środowisko.

Za cel postawiliśmy sobie oferować usługi na najwyższym poziomie i na najlepszych warunkach. Oferujemy pełną obsługę w zakresie gospodarki odpadami, materiałami niebezpiecznymi, unieszkodliwianiu i odbioru materiałów oraz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania .

Służymy pomocą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w soboty w godz. 8.00-13.00
tel: 61 88 700 24,
503 012 176

Odpady przemysłowe
503 012 186

Skup pojazdów
604 62 63 76

Wulkanizacja
666 666 232

Sprzedaż części
888 993 000

Sieć recyklingu pojazdów
737 886 371

ECO-cars sponsorem Warty Poznań

All right reserved (c) 2024 ECO-cars.

Realizacja: tinsmedia