Skup oraz kasacja pojazdów

Skup oraz kasacja pojazdów

ECO-cars z Poznania prowadzi również złomowisko, z zachowaniem wszystkich przepisów prawnych, dotyczących ochrony środowiska. Firma posiada pozwolenie na złomowanie pojazdów, które nie nadają się już do użytku. Najczęściej są to samochody z krytyczną awarią lub powypadkowe. Aby nasz skup aut przyjął dany pojazd, należy skompletować niezbędne dokumenty (m.in. dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i dowód osobisty właściciela) oraz dostarczyć je razem ze zgodą na kasację samochodu. W takim wypadku pracownik naszego złomowiska wystawia zaświadczenie o demontażu i wypłaca ustaloną kwotę pieniędzy w gotówce.

Kasacja pojazdów w naszym poznańskim skupie aut przebiega szybko i bezproblemowo dzięki nabytemu przez lata doświadczeniu. Ono również przyczyniło się do powstania punktu sprzedaży sprawnych części używanych.

Podstawą do wystawiania zaświadczenia o demontażu pojazdu jest:

 • 1. Dowód rejestrakcyjny bądź inny dokument potwierdzający własność pojazdu
 • 2. Dowód osobisty właściciela (a także współwłaściciela jeśli występuje)
 • 3. Samochód (kompletny lub niekompletny)
 • 4. Odpowiednie upoważnienie do kasacji w przypadku nieobecności właściciela lub współwłaściciela pojazdu (możesz je pobrać tu)
 • 5. Odpowiednie dokumenty w przypadku zarejestrowania pojazdu na firmę (wpis do ewidencji gospodarczej lub KRS)

Oświadczenie o zagubieniu zniszczeniu tablic rejestracyjnych.docx

Nasza Oferta

JEŻELI:

Kończy Ci się ubezpieczenie
Nie musisz się martwić kolejną opłatą za ubezpieczenie pojazdu.
Posiadasz uszkodzony samochód
Problem z uszkodzonym pojazdem bierzemy na siebie, Ty masz problem z głowy.
Chcesz zarobić na jego sprzedaży
U nas sprzedaż swój pojazd na korzystnych warunkach.
Legalne dokumenty
Otrzymasz od nas legalne dokumenty do wyrejestrowania i ubezpieczyciela.
ZAJMIEMY SIĘ TWOIM PROBLEMEM
Oszczędzisz swój czas i pieniądze, my zajmiemy się Twoim problemem.
jesteśmy ekologiczni!
Dbamy o środowisko bo chcemy mieć wpływ na to co nas otacza.

Złomujemy wszelkie typy pojazdów:
osobowe, dostawcze, TIR i ciężarowe, motocykle i inne.

Warunki złomowania.

W myśl Art. 24 bezpłatnie złomujemy pojazdy, wystawiamy zaświadczenia o demontażu, unieważniamy dowody rejestracyjne, karty pojazdów oraz tablice rejestracyjne. Gwarantujemy przetransportowanie pojazdu do stacji demontażu. Samochód po wypadku uznawany jest za kompletny.

Zbycie samochodu, a prawo.

Jeśli posiadasz stary samochód,którego stan techniczny uniemożliwia bezpieczne poruszanie się po drodze, masz do wyboru kilka wyjść rozwiązania problemu który on stanowi. Po pierwsze pamiętaj,że według naszego prawa każde auto zarejestrowane w wydziale komunikacji, czyli generalnie takie, do którego posiadasz dowód rejestracyjny – podlega ubezpieczeniu OC. Nawet gdy to auto stoi od roku pod drzewem na podwórku, troska o ciągłość jego ubezpieczenia jest Twoim obowiązkiem za którego niedopełnienie nakładane są surowe kary. Według stawek Funduszu Gwarancyjnego.

Najczęstsze błędy popełniane przez ludzi, chcących pozbyć się starego auta:

 • Oddam na złom i po sprawie...
  Często spotykanym rozwiązaniem jest przekazanie auta, zamiast na Stację Demontażu, wprost do składnicy złomu. Złomy nie posiadają uprawnień wydawania stosownych dokumentów,a jeśli je wydają to dzieje się to nielegalnie. Co w przypadku wykrycia podczas kontroli wiąże się z unieważnieniem takiego zaświadczenia i obciążenia pokaźną karą pieniężną wszystkich powiązanych, łącznie z tym kto nielegalnie odprowadził auto na złom zamiast do Stacji Demontażu. W konsekwencji, oddając auto na złom, możecie zostać bez samochodu, bez zaświadczenia do wyrejestrowania, i dodatkowo zostaniecie obciążeni karą pieniężną, która jak pokazuje doświadczenie przekroczy wielokrotnie wartość waszego auta.
 • Rozbiorę sam, jeszcze zarobię przy okazji...
  Równie często ludzie, samochody zużyte i nie do jazdy, rozbierają samodzielnie na podwórku, próbując sprzedać je na części. Sposób tak samo nie trafiony jak poprzednie. Części jest na rynku zalew i sprzedać cokolwiek szczególnie działając jednorazowo jest bardzo trudno.
 • Sprzedam zwykłemu handlarzowi, na podstawie fikcyjnej umowy...
  Niektórzy spisują w takiej sytuacji „lewe” umowy na fikcyjne, zmarłe postacie,itp. Myśląc że to załatwi sprawę. I tu się mylą: Wydział Komunikacji posiada ścisły rejestr wszystkich zarejestrowanych pojazdów (CEPIK) i jeżeli zgłosicie na podstawie „lewej” umowy tylko ZBYCIE, a auto nie zostanie przez tą drugą stronę przerejestrowane, to prędzej czy później, na podstawie ewidencji wydziału komunikacji i tej ewidencji którą prowadzi Fundusz Gwarancyjny, za brak ubezpieczenia obciążą właśnie Was. Także jeśli auto zabierze od Was zwykły handlarz na podstawie umowy, może się okazać że już w wydziale wyjdzie na jaw, że na tą osobę z którą „niby” spisaliście umowę to figuruje już kilkadziesiąt, a w skrajnych przypadkach kilkaset innych aut. Konsekwencje jak wyżej. Brak auta, sprawa karna w wydziale komunikacji, brak możliwości wyrejestrowania. Brak podstawy do wycofania OC.
Zgłoszenia dotyczące recyklingu, kasacji, złomowania i odbioru pojazdów przyjmujemy pod nr tel. 61 88 700 24

Wynagrodzenie za przekazany pojazd wypłacane jest na miejscu w siedzibie firmy, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, w soboty od 8:00 do 13:00.

Stacja Demontażu Pojazdów ECO-cars
ul. Forteczna 14a, Poznań
tel./fax 61 88 700 24
gsm 503 012 176

Dojazd do firmy:
Tramwaj linie nr: 3,4,12,13,17,18
Autobus: 65,58,89,94

ECO-cars zajmuje się recyklingiem pojazdów samochodowych oraz wszystkich maszyn i pojazdów podlegających rejestracji w Wydziale Komunikacji. Wydajemy zaświadczenia uprawniające do ich wyrejestrowania. Zakład posiada własną certyfikowaną bocznicę kolejową, dzięki czemu może przyjąć do demontażu maszyny i urządzenia o dużym tonażu (np. środki komunikacji miejskiej, wagony).
Wydajemy zaświadczenia uprawniające do wyrejestrowania pojazdów i maszyn. Dla Państwa wygody, stworzyliśmy własną bazę transportu (pomoc drogowa), więc nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych z dostarczeniem auta do recyklingu!! Za wszystkie pojazdy przekazane do recyklingu - płacimy gotówką.

Jednym z najważniejszych wymagań w recyklingu jest możliwość uzyskania efektywnego segregowania zdemontowanych cześci i materiałów w celu osiągnięcia przepływu materiałów, które mogą być łatwo przetwarzane. Ważną rolę odgrywa też odzysk i sprzedaż części samochodowych (recykling produktowy). Najważniejsze to zadbać, aby proces recyklingu nie zanieczyszczał środowiska, dlatego też ECO-cars każdego dnia dokłada wszelkich starań by każdy odpad najbezpieczniej zagospodarować.

Jako stacja demontażu pojazdów jesteśmy wytwórcą odpadów. Wszystkie wytwarzane odpady są przekazywane tylko i wyłącznie firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia na zbieranie, transport i odzysk odpadów. Dokumentem potwierdzającym obrót odpadem jest karta przekazania odpadów. Od odbiorcy odpadów wymagane jest także zaświadczenie potwierdzające odzysk i recykling.

Rodzaje odpadów jakie mogą powstać na stacji demontażu:

 • 13 02 05* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
 • 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania szmaty,ścierki), ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezp.
 • 16 01 07* Filtry olejowe
 • 16 01 08* Elementy zawierajace rtęć
 • 16 01 10* Elementy wybuchowe (np.. Poduszki powietrzne)
 • 16 01 13* Płyny hamulcowe
 • 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
 • 16 01 03 Zużyte opony
 • 16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11*
 • 16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14*
 • 16 01 17 Metale żelazne
 • 16 01 18 Metale nieżelazne
 • 16 01 19 Tworzywa sztuczne
 • 16 01 20 Szkło
 • 16 01 22 Inne niewymienione elementy
 • 16 08 01 Zużyte katalizatory zawierajace złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę.

Za pojazd kompletny uważa się pojazd, który zawiera wszystkie istotne elementy.

Lista przedmiotów, które wtórne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko.


Logistyka recyklingu w ECO-cars obejmuje następujące etapy:

 1. Techniki i narzędzia do osuszania i demontażu samochodów
  Wyposażenie w urządzenia techniczne i narzędzia zdeterminowane jest zastosowaną technologią demontażu oraz zakresem recyklingu (części metalowe, odzysk niemetalowych surowców wtórnych itp.). Na koszt demontażu pojazdów ma wpływ przede wszystkim czas trwania poszczególnych operacji. Dlatego powinno się stosować techniki bardzo szybkie, takie jak cięcie, wyłamywanie, wyrywanie, odcinanie itp. Prace studialne przeprowadzone w Niemczech wypracowały dwie podstawowe organizacje przebiegu demontażu wyeksploatowanych pojazdów, a mianowicie:
  -demontaż taśmowy
  -demontaż gniazdowy
  W określonych warunkach można również stosować organizację opartą na kombinacji obu systemów. W ECO-cars demontaż przebiega w sposób gniazdowy. Na stanowisku demontażu wymontowuje się części i zespoły do regeneracji lub ponownego użycia oraz elementy przeznaczone do recyklingu materiałowego (tworzywa sztuczne poddawane są przetwórstwu, topnieniu lub rozpuszczaniu). Każdy rodzaj części lub elementu karoserii wkłada się do odrębnych, odpowiednio oznakowanych pojemników, które następnie transportuje się do magazynu części bądź odpadów. Każde stanowisko demontażu dysponuje innymi urządzeniami: podnośnikiem hydraulicznym, montażownicą kół, narzędziami pneumatycznymi z przyłączami sprężonego powietrza i energii, prasą hydrauliczną czy granulatorem kabli. Dalszego demontażu zespołów na poszczególne elementy-jeśli jest to wymagane - dokonuje się na stołach warsztatowych, znajdujących się przy każdym stanowisku. Jedynie prace specjalistyczne, jak np. demontaż silnika, przeprowadza się na wydzielonym stanowisku pracy. Po wymontowaniu wszystkich przewidzianych zespołów, części i elementów karoserii podwozie, wraz z pozostałymi elementami karoserii, jest przemieszczane wózkami widłowymi na plac przy bocznicy kolejowej - raz na dwa tygodnie metale żelazne wywożone są do hut. Wszystkie wymontowane części zamienne i surowce wtórne, posegregowane według poszczególnych gatunków (25 rodzajów), a następnie zważone trafiają do magazynu. Demontaż pojazdów w gniazdach charakteryzuje się wysoką elastycznością, pozwala na zmiany jego zakresu oraz nie wywołuje potrzeby regulacji tempa pracy przy pojazdach powypadkowych, o różnym stopniu ich deformacji.
 2. Urządzenia i narzędzia do demontażu samochodów
  Zastosowanie urządzeń technicznych, agregatów i narzędzi do demontażu jest uzależnione od technologii oraz od celu przeprowadzanych rozbiórek. Ponieważ celem jest odzysk surowców wtórnych, części i ochrona środowiska przy możliwie najniższych kosztach, wyposażenie techniczne musi zapewnić duże wydajności, a poszczególne operacje powinny trwać bardzo krótko. Z tego powodu stosuje się techniki szybkiego oddzielania, jak:
  -cięcie
  -wyłamywanie
  -wyrywanie
  -odcinanie
  Przy demontażu gniazdowym są przeważnie wykorzystywane techniki i narzędzia stosowane przy naprawach samochodów, a do transportu demontowanych pojazdów używa się wózków widłowych, dźwigów samochodowych lub przejezdnych pomostów podnośnikowych.
 3. Magazyn samochodów do demontażu
  Tworzenie zapasów samochodów do recyklingu ma na celu zapewnienie ciągłości i bezpostojowego rytmu procesu demontażu. Magazyn powinien być usytuowany na utwardzonym placu, zlokalizowanym przed pomieszczeniami stanowisk osuszania pojazdów. Samochody parkowane na placu magazynowym nic powinny być bez zabezpieczenia składowane jeden na drugim, aby nie powodować uszkodzenia elementów, które mogą być wyjęte do powtórnego wykorzystania ale także w celach bezpieczeństwa. Wielkość zapasu zależy od wielkości przerobu oraz rytmu dostaw samochodów do recyklingu
 4. Wyjmowanie akumulatorów
  Pierwszą czynnością w procesie demontażu pojazdów jest wyjęcie akumulatora i włożenie go do pojemnika z tworzywa sztucznego lub z blachy kwasoodpornej. Akumulatory powinny mieć zamknięte otwory wlewowe i tymi otworami skierowane do góry, aby w transporcie zapobiec wylewaniu się kwasu. Wymontowane akumulatory ECO-cars transportuje do huty akumulatorów, gdzie następuje oddzielenie kwasu, ołowiu i tworzywa sztucznego. Do czasu skompletowania partii wysyłkowej, akumulatory włożone do pojemników należy przechowywać w magazynach lub pod wiatami, aby nie następowało ich płukanie przez deszcz lub wody pośniegowe. Pojemniki powinny być znormalizowane, przewidziane dla zawsze jednakowej liczby ogniw.
 5. Osuszanie samochodu z olejów i pozostałych płynów
  Osuszania samochodów dokonuje się na specjalnym stanowisku, umożliwiającym podnoszenie pojazdów na wysokość dogodną do prac pod pojazdem. Urządzenia do osuszania połączone są przewodami rurowymi ze zbiornikami zlokalizowanymi pod samochodem lub poza stanowiskiem pracy w sposób umożliwiający jednoczesne osuszanie samochodów z olejów i pozostałych płynów. W celu maksymalnego skrócenia czasu tych operacji urządzenia wyposażone są w przyrządy przebijające lub przewiercające dno pojemnika, a także w przyrządy do przecinania przewodów z płynem. W celu przyśpieszenia operacji osuszania urządzenia wyposażone są w pompki do wysysania lub wypychania płynów. Dzięki jednoczesnemu spuszczaniu wszystkich płynów za pomocą urządzeń o działaniu ssącym, osuszanie jednego samochodu trwa tylko kilkanaście minut.
 6. Odzysk elementów karoserii, silników, podzespołów i różnych części ze złomowanych samochodów.
  Największe korzyści z recyklingu samochodów zapewnia odzysk i sprzedaż części zamiennych, podzespołów, a nawet całych silników oraz elementów karoserii i podwozia. Najczęściej odzyskiwane są rozruszniki, osie napędowe, silniki, a następnie skrzynie biegów, wały napędowe, mechanizmy różnicowe. Poza tymi częściami - podzespołami są również odzyskiwane i sprzedawane drzwi, koła, felgi, reflektory, zderzaki, szyby. Poza tym odzyskiwane są elementy z tworzyw sztucznych i opony. Ze względu na duże zróżnicowanie odzyskiwanych elementów, zależne od typu samochodu, nie jest możliwe dokładne ustalenie czasu ich postoju na poszczególnych stanowiskach. Poza tym bywają różne rozwiązania poszczególnych elementów w różnych typach samochodów. Na przykład w niektórych typach samochodów szyby są mocowane w gumowych oprawach, łatwo dających się wyciągać, zaś w innych -zaprawione tworzywem znacznie utrudniającym, a nawet uniemożliwiającym wyjęcie całej szyby.
 7. Wyjmowanie lub tłuczenie szyb samochodowych
  W celu odzysku szyb (do wtórnego wykorzystania lub odzysku szkła do przetopienia) samochód jest przemieszczany na jedno ze stanowisk pracy. Pierwsza czynność polega na usunięciu ostrym nożem uszczelek (oprawy) szyby, a następna-na wyjęciu jej za pomocą dwóch przyssanych do niej chwytaków. Wyjęte szyby transportuje się albo na magazyn części gdzie są opisywane od jakiego modelu marki i rocznika pochodzą albo na magazyn odpadów gdzie następuje segregacja na szkło klejone i hartowane. W podobny sposób mogą być wyjmowane szyby przeznaczone na stłuczkę szklana, do przetopienia na nowe wyroby. Jeśli szyby są zalane tworzywem, wówczas ich wyjęcie jest kłopotliwe i czasochłonne. W takich przypadkach po prostu się je tłucze. Szyby wielowarstwowe, zbrojone przekładką foliową, tłucze się specjalnym młotkiem, ostro zakończonym. Dla ochrony pracownika przed odpryskami szkła podczas tłuczenia zakłada się na szybę gęstą siatkę. Odzyskanej stłuczki szklanej z szyb z przekładką foliową nie można mieszać ze stłuczką z szyb jednowarstwowych. Bezpośrednio na stanowisku odzyskaną stłuczkę umieszcza się w kontenerach, wysyłanych do odbiorców.
 8. Wymontowywanie elementów karoserii, części i podzespołów
  Wymontowanie elementów karoserii (np. drzwi, reflektorów, błotników, kół) odbywa się na stanowisku, na którym demontowano szyby. Wymontowane drzwi, reflektory i inne elementy karoserii pakuje się w skrzynie, stosując dla ochrony tych elementów zabezpieczenia ze styropianu lub innych materiałów. Wszystkie części są opisywane. Na kolejnym stanowisku, wyposażonym w podnośnik hydrauliczny, wymontowuje się bloki napędowe i inne ciężkie elementy, które transportuje się na stoły warsztatowe ustawione z boku. Dokonuje się na nich sprawdzenia stanu technicznego oraz ewentualnej naprawy silnika oraz rozbiórki bloków na części przeznaczone do dalszego użytkowania. Obok stołów warsztatowych ustawione są pojemniki na różne rodzaje części przeznaczone do dalszego użytkowania lub złomowania. Silniki nadające się do dalszej eksploatacji, jak również pojemniki z częściami są następnie odwożone do magazynu M1. Wymontowane koła przenoszone są do kolejnego stanowiska gdzie dokonuje się rozbiórki za pomocą montażownicy. Tam są segregowane według dalszego przeznaczenia (tj. do sprzedaży, do regeneracji - bieżnikowania, bądź materiałowego względnie energetycznego wykorzystania). Opony przeznaczone do sprzedaży są w magazynie na specjalnych stojakach, natomiast opony do recyklingu są układane na specjalnym placu w stosach uniemożliwiających zawalenie, ogrodzone z przygotowanym urządzeniem gaśniczym.
 9. Pozyskiwanie niektórych elementów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do recyklingu materiałowego
  W początkowym okresie stosowania recyklingu, wobec nieopłacalności pozyskiwania elementów z tworzyw sztucznych (których wymontowanie jest zbyt pracochłonne), przewiduje się jedynie:
  - wyjmowanie formatek siedzeń wykonanych z pianki poliuretanowej
  - wyrywanie zderzaków, desek rozdzielczych, nadproży, zbiorników, nadkoli oraz osłon chłodnicy wykonanych z polipropylenu
  Pozyskiwania pianki poliuretanowej z siedzeń dokonuje się przez przecięcie nożem pokryć siedzeń na ich obrzeżach, wyciągnięcie formatek oraz ich zapakowanie. Formatki te składa się w kostki i prasuje na prasie hydraulicznej, co sprzyja efektywniejszemu wykorzystaniu transportu.
 10. Pozyskiwanie elementów karoserii z polipropylenu
  Przetwórstwo elementów karoserii z polipropylenu jest opłacalne wówczas, gdy ich pozyskiwanie jest niezbyt pracochłonne. Czas wydobycia poszczególnych części (w tym zderzaków) z różnych samochodów oraz przy zastosowaniu różnych metod demontażu jest zróżnicowane (niektóre stacje demontażu w Europie Zachodniej zastosowały szybką metodę, polegającą na wyrywaniu zderzaków, desek rozdzielczych i ewentualnie innych elementów. Do przedniego zderzaka i deski rozdzielczej przyczepia się łańcuchy umocowane do wózka akumulatorowego. Łańcuchy te są w miarę jednakowo naprężone, a szybki ruch wózka powoduje jednoczesne wyrwanie zderzaka i deski rozdzielczej. Podobnie postępuje się ze zderzakiem tylnym. Cała operacja wyrywania trwa zaledwie kilka minut) W ECO-cars stosuje się wkrętaki akumulatorowe, które przyspieszają demontaż m.in. zderzaków, desek rozdzielczych i innych. Po napełnieniu ?big bagów" tworzywami worki te są składowane, a następnie wywożone do odbiorców, którzy przerabiają ich zawartość na granulat.
 11. Odzysk metali szlachetnych z katalizatorów
  Wycofywanie z użycia benzyny ołowiowej do napędu samochodów przyśpieszyło rozszerzenie stosowania katalizatorów. W wielu krajach wprowadzono już ich recykling, polegający na odzysku metali szlachetnych. Katalizatory trójkanałowe, zróżnicowane w zależności od objętości skokowej silnika zawierają 1,5 g platyny, 0,3 g rodu i niewielkie ilości palladu. Proces odzysku metali według niemieckiej technologii rozpoczyna się od rozłożenia katalizatora na część zewnętrzną i wewnętrzną. Powłoka kierowana jest do przetopienia w stalowni, natomiast powleczony szlachetnymi metalami nośnik ceramiczny bądź metalowy wędruje do zakładu odzysku. Odzyskiwanie metali szlachetnych następuje jedną z dwóch znanych metod (katalizatory są na liście Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005r, w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko dlatego ECO-cars nie może ich sprzedawać, wysyła je natomiast do recyklingu w Niemczech). W przypadku zastosowania metody pirometalurgicznej rozdrobniony nośnik zostaje stopiony z dodatkiem innego metalu, który pełni funkcję wiążącą. Metale szlachetne pozostają w stopie, a nośniki są oddzielane i złomowane. Następnie stop ten zostaje podgrzany i wtedy platyna, pallad i rod, które nie reagują na tlen, pozostają w stanie czystym, zaś pozostałe metale przemieniają się w tlenki. Druga metoda polega na tym, że metale szlachetne są wytrawiane z nośników, a następnie wydobywane z roztworu. Istnieje też możliwość roztopienia całego nośnika, a następnie ekstrahowania metali z płynu. Obie metody są bardzo efektywne, bowiem pozwalają na odzyskanie 95% platyny i palladu oraz 70% rodu. Istnieją też kombinacje obu metod, umożliwiające osiąganie wyższego procentu odzysku tych metali szlachetnych.

ECO-cars sponsorem Warty Poznań

All right reserved (c) 2024 ECO-cars.

Realizacja: tinsmedia