Sieć recyklingu pojazdów

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy nakładające na Wprowadzających pojazdy kategorii M1, N1 oraz L2e obowiązek zapewnienia sieci recyklingu. Przepisy dotyczą nabywców wewnątrzwspólnotowych oraz importerów.

Podstawa Prawna

Zgodnie ze zmienionym art. 14 pkt 3 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji od dnia 1 stycznia 2016 r. przez wprowadzającego pojazd rozumie się przedsiębiorcę będącego producentem pojazdu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu.

Wprowadzający pojazd, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego, jest obowiązany zapewnić sieć obejmującą co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju. (Dz.U. 2020 poz. 2056 Roz. 2 art 11 pkt 1, pkt 2, pkt 3, Art. 11a, pkt 1., pkt 2.).

DLACZEGO ZAPEWNIENIE SIECI RECYKLINGU JEST DZIŚ TAK WAŻNE?

Ustanowiony obowiązek jest egzekwowany podczas kontroli u Wprowadzających pojazdy, przedsiębiorcy, którzy nie zapewniają sieci recyklingu są zobowiązani do opłaty kary za brak sieci. Jest to realnie egzekwowana kara. Za lata 2016-2018 jednostką kontrolną wypełnienia obowiązku był GIOŚ, od 2019 obowiązek ten kontrolują inspektorzy WIOŚ i Urzędy Marszałkowskie. Umowa sieci recyklingu jest również niezbędna do wniosku o wpis do rejestru BDO.

Kara za brak sieci zbierania pojazdów to:

12 000 zł + 12 zł za każdy sprowadzony pojazd x ilość brakujących stacji demontażu

Rozporządzenie ministra środowiska

JAK WYPEŁNIĆ OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA SIECI?

Podpisując umowę ze stacjami demontażu działających w ramach sieci recyklingu ECO-cars

Umowa sporządzona jest w jednym egzemplarzu, na którym wyszczególnione są trzy stacje demontażu.

Dokument daje Państwu GWARANCJE spełnienia obowiązku zapewnienia sieci recyklingu oraz umożliwia spełnienie obowiązku wpisu do Rejestru BDO.

Do każdej zawartej Umowy wystawiamy potwierdzenie płatności w formie FV.

Zaufaj naszemu doświadczeniu! Od ponad 17 lat pomagamy Państwu w spełnianiu ustawowych obowiązków. Z wszystkich firm, które zapewniały sieć zbierania pojazdów w latach 2006–2010, do dziś działa tylko jedna — ECO-CARS

GDZIE DZIAŁAMY

Działamy w całej Polsce! Ustawodawca nie wprowadził żadnych administracyjnych podziałów, każdy przedsiębiorca, który formalnie rozpoczął działalność może podpisać z nami umowę.

UMOWA ZAPEWNIENIA SIECI RECYKLINGU ECO-CARS


Podpisując umowę z siecią recyklingu ECO-cars spełniacie Państwo ustawowy obowiązek

Zyskujecie Państwo ochronę przed ustawowymi karami i konsekwencjami

Państwo do grupy Klientów sieci ECO-cars koordynowanych przez nas w sprawach sieci recyklingu przez 365 dni w roku
  • Przedsiębiorcy należący do PARTNERSKIEJ SIECI RECYKLINGU ECO-cars mogą skupić się na swojej pracy — zawsze na czas podajemy informację odnośnie terminów, obowiązków, które Państwa dotyczą poprzez mejlowe monity, przypomnienia telefoniczne.
  • Klienci sieci recyklingu ECO-cars mają komfort szybkiego dostępu do informacji w kontakcie telefonicznym i e-mailowym oraz jeśli jest taka potrzeba poświęcamy Państwu czas na merytoryczną pomoc przy wypełnianiu dokumentów i druków (GIOŚ, BDO).
  • Przedsiębiorcy mają dostęp do strony ekomis.eu, na której mogą prowadzić ewidencje sprowadzonych aut, potrzebną na czas sprawozdań i kontroli.

Cieszymy się bardzo dobrą opinią zarówno wśród Klientów jak i w jednostkach administracji państwowej.


JAK PODPISAĆ UMOWĘ?

Potrzebujesz umowy? Skontaktuj sie z nami już dziś telefonicznie lub e-mailowo:

+48 737 886 371
siec@eco-cars.pl

Lub wypełnij niezobowiązujący formularz kontaktowy-odpowiemy w ciągu 24h.

Pola zaznaczone gwiazdką * są wymagane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w zakresie formularza kontaktowego. Dane osobowe będą przetwarzane, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Administratorem danych osobowych jest ECO–CARS Sp. z o.o. ul. Forteczna 14a, Poznań+ adres. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności./am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach zawartych w Polityce prywatności i plików cookies. Wiem, że mogę cofnąć niniejszą zgodę w dowolnym momencie, co skutkować będzie usunięciem moich danych.

Preferowana forma odpowiedzi:

UMOWA SIECI I CO DALEJ?

1. Wpis do rejestru BDO:

Każdy przedsiębiorca dołączający do sieci recyklingu ECO-cars może liczyć na nieodpłatną pomoc w związku z wpisem lub aktualizacją wpisu do rejestru BDO.

Potrzebujesz pomocy we wpisie do rejestru BDO?
Zapoznaj się ze szczegółami:

REJESTR BDO
2. Wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów akcyzowych

Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność związaną z wprowadzaniem towarów objętych podatkiem akcyzowym ma obowiązek założenia konta firmowego na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (data wprowadzenia obowiązku 01.07.2021r.).

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Po zakończeniu roku kalendarzowego Wprowadzający ma obowiązek poprzez system BDO w terminie do 15 marca roku sprawozdawczego złożyć następujące sprawozdania za rok ubiegły:


1. Sprawozdanie z wprowadzonych w roku ubiegłym ilości sztuk pojazdów kat. M1, N1, L2e;

2. Sprawozdanie produktowe z ilości kilogramów opon i olejów wprowadzonych z autami

3. Sprawozdanie dotyczące ilości wprowadzonych kilogramów akumulatorów i baterii przenośnych.

W sprawach związanych ze sprawozdawczością możecie Państwo również liczyć na naszą pomoc. Od roku 2020 wprowadzona została dodatkowa usługa związana z obowiązkami sprawozdawczymi w BDO, z naszego doświadczenia korzystają przedsiębiorcy związani z siecią recyklingu ECO-cars jak i przedsiębiorcy z innych branż i firm.

  1. Jeżeli wprowadzający prowadzi inne działalności, które są obowiązane wpisem do rejestru BDO składa dodatkowe sprawozdania.

Szczegóły oferty dla przedsiębiorców:

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

DORADZTWO

Przedsiębiorcy mogą liczyć na naszą wiedzę z zakresu:

  1. Ustawy o pojazdach wycofanych z eksploatacji;
  2. Ustawy o odpadach;
  3. Poruszania się w rejestrze BDO.

Rokrocznie śledzimy dynamicznie wprowadzane rozporządzenia i ustawy, uczestniczymy w szkoleniach i warsztatach. Jeśli masz pytania odnośnie swojej działalności skontaktuj się e-mailowo lub telefonicznie.

Szczegóły:

DORADZTWO

ROZLICZENIE OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA SIECI ZA ROK 2018

W latach 2016, 2017, 2018 nad działalnością związaną z wprowadzaniem pojazdów nadzór sprawował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Sprawozdawczość z roku 2016 została zniesiona, za rok 2017 uległa już przedawnieniu, ale bywa, że GIOŚ oczekuje przesłania zaległego sprawozdania za rok 2018 kierując do Państwa pisemne wezwania.

Pobierz sprawozdanie obowiązujące w latach 2017 / 2018

Sprawozdanie należy wysłać listownie na adres:

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3
02-362 Warszawa

Kończy Ci się ubezpieczenie?
Posiadasz uszkodzony samochód?
Chcesz zarobić na jego sprzedaży?
ZAJMIEMY SIĘ TWOIM PROBLEMEM!

SKUP I KASACJA

ECO-cars sponsorem Warty Poznań

All right reserved (c) 2024 ECO-cars.

Realizacja: tinsmedia