I starostlivosti o životné prostredie Prostredníctvom najvyššiu kvalitu služieb poskytovaných na odvolanie a recyklácie vozidiel, strojov a zariadení, zariadení pre nakladanie s RTV AGD, káble a nakladanie s odpadom spoločnosť prijala na ochranu životného prostredia za jednu z najvyšších priorít svojej činnosti.

I starostlivosti o životné prostredie Prostredníctvom najvyššiu kvalitu služieb poskytovaných na odvolanie a recyklácie vozidiel, strojov a zariadení, zariadení pre nakladanie s RTV AGD, káble a nakladanie s odpadom spoločnosť prijala na ochranu životného prostredia za jednu z najvyšších priorít svojej činnosti.

ECO-cars Sp. z o.o.
ul. Forteczna 14a
61-362 Poznań
tel./fax +48 (61) 88 700 24
tel. +48 (61) 887 01 39
biuro@eco-cars.pl