I starostlivosti o životné prostredie

Triedený zber odpadov

Program: STAROSTLIVOSŤ O NAŠE MESTO POZNAŃ

čo môžeš získať triedením odpadov?

 • UŠETRÍŠ PENIAZE zámenou za dobrú vôľu
 • MENEJ KOMUNÁLNYCH ODPADOV, ZA KTORÉ PLATÍŠ
 • Chrániš prírodné prostredie pred znečisťovaním
 • Staneš sa príkladom pre svojich blízkych ako by sa mal správať každý občan Európskej únie
 • S primeraným predstihom sa pripravuješ na prichádzajúce (zaručené) zmeny

Ako vidíš, sú to pre Teba samé zisky!

Čo hádžeme do vriec?

Vo vreciach zelenej farby zhromažďujeme čisté odpady zo skla:

 • poháre na zaváraniny bez viečok
 • fľaše bez kovových častí
 • sklenené obaly z rôznych výrobkov

Vo vreciach žltej farby zhromažďujeme čisté plastové a kovové, odpady batérie a akumulátory:

 • PET fľaše od nápojov
 • fľaše od: tekutých čistiacich prostriedkov na umývanie riadu, šampónov ap.
 • záhradný nábytok, plastové detské hračky, plastové kvetináče, vedierka, fóliové vrecká (čisté)
 • plechovky od nápojov
 • kovové obaly
 • BATÉRIE a AKUMULÁTORY

Vo vreciach modrej farby zhromažďujeme papierové odpady:

 • noviny
 • kartóny
 • papierové obaly bez častí z fólie
 • iný papier

ECO-cars Sp. z o.o.
ul. Forteczna 14a
61-362 Poznań
tel./fax +48 (61) 88 700 24
tel. +48 (61) 887 01 39
biuro@eco-cars.pl