Dbam o środowisko

Zbiórka baterii i skup akumulatorów. Kontakt 61 88 700 24

Odbieramy każdy rodzaj zużytych baterii i akumulatorów.

PŁACIMY ZA WSZYSTKIE RODZAJE AKUMULATORÓW I BATERII.

ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ ILE MOŻESZ OTRZYMAĆ ZA SWOJE OGNIWA !

AKCJA ZBIÓRKI BATERII sprawi, iż nie trafią one na wysypisko śmieci, a zostaną poddane procesowi odzysku (składnikami baterii są m.in. nikiel, kadm i rtęć, substancje bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska) i recyklingu.

 

Jeśli mają państwo problem z bateriami prosimy o kontakt: 61 88 700 24 , odbierzemy każdą ilość. Baterie i akumulatory można także przynieść do siedziby naszej firmy.

 

Podstawa prawna:

Ustawa o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 art. 10) "Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny", art. 41 ust 4. Posiadacz odpadów w postaci baterii lub akumulatorów, który jest osobą fizyczną nie będącą przedsiębiorcą, powinien zwracać te odpady do punktów ich zbiórki lub wrzucać do pojemników przeznaczonych na te odpady."

Baterie i akumulatory powinny być oznakowane symbolami:

- selektywnej zbiórki
- chemicznymi (zawartość metali) Hg, Pb, Ni-Cd
- recyklingu

Ustawa z dnia 11 maja 2001r (Dz.U. Nr 63, poz 639) określa obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, tj., iż wszyscy przedsiębiorcy (importerzy oraz producenci) wprowadzający na rynek baterie i akumulatory są zobligowani do zebrania i poddania odzyskowi lub recyklingowi pewnej części wprowadzonego na rynek towaru. W przypadku nie dokonania tego obowiązku przedsiębiorcy uiszczają wysoką opłatę produktową.

ECO-cars Sp. z o.o.
ul. Forteczna 14a
61-362 Poznań
tel./fax +48 (61) 88 700 24
tel. +48 (61) 887 01 39
biuro@eco-cars.pl