SPRAWOZDAWCZOSĆ

24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska (obecne Ministerstwo Klimatu), a prowadzony przez marszałków województw, elektroniczny rejestr-BDO, o którym mowa w ustawie o odpadach (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000877)

Wprowadzający pojazdy, opony, oleje, akumulatory:

Firmy wpisane do rejestru BDO mają obowiązki sprawozdawcze. Przedsiębiorcy wprowadzający na teren RP pojazdy, oleje, opony, akumulatory mają obowiązek złożyć sprawozdania do 15 marca każdego roku za rok ubiegły.

Sprawozdawczość dla wprowadzających pojazdy wiąże się z opłatą produktową oraz opłatą za baterie i akumulatory.

Przedsiębiorcy mogą opłatę wyliczać:

  • samodzielnie, korzystając z wyspecjalizowanych firm np. ECO-cars,
  • lub opłata może być regulowana z pomocą organizacji odzysku wtedy też należy podpisać dodatkowe umowy przejęcia obowiazku odzysku.

ECO-cars specjalizuje się w sprawozdawczości samodzielnej dla wprowadzających pojazdy!

PAKIET SPRAWOZDAŃ:

Sprawozdanie za 1 rok: Oleje+opony + baterie i akumulatory + ilości wprowadzonych pojazdów
już od 450zł netto/rok*

(*dla firm spoza sieci recyklingu ECO-cars, dodatkowo jeśli przedsiębiorca ma do złożenia dwa lub więcej sprawozdań kwota za jedno sprawozdanie ustalana jest indywidualnie).

Twoja firma otrzymała wezwanie do: Uzupełnienia sprawozdania/ Korekty sprawozdania /Złożenia zaległych sprawozdań-SKONTAKTUJ SIĘ! Dziesiątki przedsiebiorców korzystają z naszych usług na codzień.

Jeśli nie wiesz, który sposób rozliczenia bedzie dla Twojej firmy najwłaściwszy, chcesz złożyć zaległe sprawozdania lub korekty sprawozdań zapraszamy do kontaktu:


Pola zaznaczone gwiazdką * są wymagane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w zakresie formularza kontaktowego. Dane osobowe będą przetwarzane, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Administratorem danych osobowych jest ECO–CARS Sp. z o.o. ul. Forteczna 14a, Poznań+ adres. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności./am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach zawartych w Polityce prywatności i plików cookies. Wiem, że mogę cofnąć niniejszą zgodę w dowolnym momencie, co skutkować będzie usunięciem moich danych.

Preferowana forma odpowiedzi:

UWAGA:
Firmy należące do sieci recyklingu ECO-cars mogą liczyć na preferencyjne stawki za przygotowanie sprawozdań - aktualna oferta przesyłana jest zawsze do końca lutego roku sprawozdawczego.


Warsztaty samochodowe:

Wytwarzanie odpadów wiąże się z obiegiem odpadów, który ewidencjonuje się poprzez Karty Przekazania Odpadów KPO lub poprzez KPO oraz Ewidencję Odpadów w przypadku wprowadzenia w roku ponad 100kg odpadów niebezpiecznych lub pow.5t odpadów nie będącymi odpadami niebezpiecznymi, które nie są odpadami komunalnymi.

W związku z realnym wytworzeniem oraz przekazaniem odpadów na wytwórcy ciąży obowiązek sprawozdawczy. Wytwórcy odpadów innych niż komunalne mają obowiązek złożyć sprawozdania do 15 marca każdego roku za rok ubiegły.

Warsztaty samochodowe składają sprawozdania bez wnoszenia dodatkowych opłat na konto urzędu marszałkowskiego.

ECO-cars specjalizuje się w sprawozdawczości dla wytwórców odpadów.

Sprawozdanie dla wytwórców od 350zł netto/rok* (*w przypadku nieuzupełnionej ewidencji odpadów kwota ustalana indywidualnie, ponieważ przy składaniu sprawozdań, ewidencja, o ile dotyczy, musi być uzupełniona wzorowo).

Prowadzisz warsztat samochodowy, lakierniczy, blacharsko lakierniczy / Zamierzasz otworzyć warsztat samochodowy / Otrzymałeś wezwanie do uzupełnienia sprawozdań - SKONTAKTUJ SIĘ:


Pola zaznaczone gwiazdką * są wymagane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w zakresie formularza kontaktowego. Dane osobowe będą przetwarzane, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Administratorem danych osobowych jest ECO–CARS Sp. z o.o. ul. Forteczna 14a, Poznań+ adres. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności./am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach zawartych w Polityce prywatności i plików cookies. Wiem, że mogę cofnąć niniejszą zgodę w dowolnym momencie, co skutkować będzie usunięciem moich danych.

Preferowana forma odpowiedzi:

ECO-cars sponsorem Warty Poznań

All right reserved (c) 2024 ECO-cars.

Realizacja: tinsmedia